Đàn Guitar Classic Matsuoka M30 chính hãng của Nhật

Đàn Guitar Classic Matsuoka M30 chính hãng của Nhật
-Top Solid Cedar
-B&S RoseWood
-Fret RoseWood
Về em này thì âm thanh khỏi phải bàn cải:
-Bass chắc
-Rất vang mà mạnh mẻ
-Note ngân lâu
-Cần thẳng tắp
Giá ra đi: Đã bán
Hình ảnh :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *