2 Responses to “Đàn guitar Nhật Morris W15”

  1. Anh Nhã says:

    Tôi muốn xem đàn và mua

  2. Đông Nam says:

    Tôi ở cần thơ tôi muốn mua đàn thì phải làm sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *