Hợp tác liên hệ 0933.80.0933

Guitar Acoustic Nhật Honey Bee w-15-ts

Hàng guitar Nhật rất nổi tiếng và có thương hiệu, guitar Honey Bee mã w-15-ts.

Tình trạng mới 95%. Co ti chỉnh cong cần.

Giá ra đi 2.3tr.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *