2 Responses to “Guitar Classic Nhật Zen On No-150”

  1. minh o ha noi mjuon mua lam nao ban?

  2. Thanh Hai says:

    Hi!

    Tôi muốn mua một cây đàn khoảng 1.5 triệu. Nếu có hãy liên hệ : Thanh Hải 0903612337

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *