Hợp tác liên hệ 0933.80.0933

Guitar Nhật Classic zenon No 45

Guitar Nhật Hiệu Zen on, một thương hiệu không xa lạ gì nữa

Dòng Classic, âm ấm vang

Cần thẳng ko lỗi lầm

Độ mới 92%

Giá bán 1.8tr tặng bao da

 

Guitar Nhật Classic zenon No 45

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *