Guitar Nhật Cũ Tenrada

Một vài điều về hàng Guitar Nhật Tenrada
Terada là một trong những nhà sản xuất guitar acoustic nhỏ ở Nhật. vào những năm 1960-1980, Terada sản xuất sản phẩm cho Epiphone, Fender Nhật Bản, Graham, Gretsch và Vesta và sản xuất một số phù hiệu Kingston cho đến năm 1975. Một số nhãn guitar được sản xuất mang thương hiệu Terada như Burny hay thú vị hơn là Thumb.
– Big thumb là một trong số đó về độ mới thì 95% âm thanh theo đánh giá cá nhân thì hay ấm vang vi thùng đàn lớn
Một số hình ảnh của đàn guitar Nhật Tenrada Bigthumb
– Giá Đã bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *