Hợp tác liên hệ 0933.80.0933

Guitar Nhật Legend FG-25

Guitar Nhật Legend FG-25

Tình trạng, mới 95% như hình

Có ti chỉnh cong cần, đàn âm ấm, vang

Giá ra đi: 1.6tr

 

Guitar Nhật Legend FG-25

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *