Phân biệt giữa Guitar classic và Guitar Acoustic

Làm sao để phân biệt Guitar classic và Guitar Acoustic 

Cách đơn giản để phân biệt guitar classic và acoustic như sau

1. Dây đàn:
Guitar Classic : dùng dây đàn nilon
Dây Nilon có cấu trúc là 3 dây dưới cùng: Sol, Si, Mí là dây nilon. Ba dây còn lại bên ngoài cuốn lớp mỏng kim loại , lõi là những sợi nilon nhỏ
Guitar Acoustic : dùng dây guitar kim loại

2. Đầu cần đàn ( Headstock )
Classic : có 2 rãnh lớn
Acoustic : thì thường là một mặt phẳng

3. Ngựa đàn (Bridge)
Guitar Classic : Quấn dây nilon bằng cách buộc dây
Guitar Acoustic : có 6 chốt nhỏ để giữ dây kim loại

4.Phím đàn
Guitar Classic : Tính từ đầu cần đàn tới thùng đàn là 12 phím
Guitar Acoustic : Tính từ đầu cần đàn tới thùng đàn là 14 phím

Trên thế giới ,hiện giờ vẫn có một số trường hợp đặc đặc biệt khác ( số ít ) không đi đúng theo những cách trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *