Guitar Classic Nhật hiệu Terada No 500

Hàng độc: Guitar Classic Terada No 500

Terada nổi tiếng như thế nào các bạn có thể bỏ chút thời gian để search Google nhé
Một cây tiếng chất cực kỳ, cầm lên tâm hồn bỗng cảm thấy phê wá chời
Guitar Classic Terada No 50

Giá cực chất 1.7tr gọi ngay

Độ mới 95% cho một cây guitar Nhật second hand Terada 500

index

3 Responses to “Guitar Classic Nhật hiệu Terada No 500”

  1. Nguyen says:

    Cho dia chi den mua

  2. son says:

    Xin chào, xin hỏi muốn mua ở đâu bạn?

  3. trung says:

    Mua ở đâu? Cho đĩa chị hãy dt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *